Toespraak tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2014 naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en de wel heel snelle vorming van een nieuwe coalitie in Grootegast.

March 30th, 2014 by admin Leave a reply »

Meneer de voorzitter,

 Als grootste partij doen wij graag de aftrap en nemen daar terloops ook onze reactie in mee over het volgende punt, stand van zaken coalitie besprekingen en coalitieakkoord.

 Met dank aan onze kiezers zitten wij hier nu als 4 mans fractie in deze raad. Maar liefst 28%  van de stemgerechtigden brachten hun stem uit op VZ2000. Daarmee kwam een einde aan de sinds jaar en dag bestaande hegemonie van het CDA in deze gemeente. Voor het eerst in de geschiedenis van het CDA en naar ik meen van de gemeente Grootegast dat deze partij niet meer de grootste is.

 Echter dat is niet te merken aan de houding van het CDA. Nog steeds heeft zij een onterechte arrogantie die hun ingeeft te handelen alsof zij nog steeds bepalen wat er in deze raad gebeurt.

 Die arrogantie van zittende bestuurders hebben wij eerder ervaren namelijk in 2002 toen VZ2000 vanuit het niets met drie zetels in deze raad kwam. Ik herinner mij nog heel goed de eerste vergadering waarin bepaalde verantwoordelijkheden in de raad verdeeld werden. Daar telde VZ2000 toen niet mee en deed men alsof wij niet bestonden.

 Dat werd anders toen bleek dat wij met onze constructieve houding een volwaardige partij waren. Dicht bij de bevolking en positief meedenkend met wat er in deze gemeente gebeurde.

 Dat heeft er onder meer in geresulteerd dat wij in 2006 gezamenlijk met CDA en VVD in de coalitie kwamen. De enige periode in ons bestaan dat de coalitie geheel intact bleef. Daarvoor loosde het CDA een fractievoorzitter en vertrokken twee wethouders en na de coalitie met VZ2000 werd de VVD om merkwaardige redenen aan de kant gezet. Allemaal acties die veel geld hebben gekost geld wat beter aan bijvoorbeeld het kunstgrasveld in Niekerk of MFA Grootegast had kunnen worden. Terwijl daarentegen de coalitie met VZ2000 een flinke besparing opleverde.

 In de hele geschiedenis van de gemeente Grootegast is het altijd de grootste partij geweest die het initiatief nam tot het vormen van een college. Tot 2014. Op onze uitnodigingen reageren alleen VVD en Groen-Links positief. CU stelt zich aanvankelijk terughoudend op. Zij deelt mede in overleg met de partners in de zittende coalitie te zijn en vindt een gesprek niet nodig. Afgelopen zaterdag keert zij op dit standpunt terug en deelt ons tijdens een bezoek mede dat ze niet correct hebben gehandeld en biedt haar verontschuldigingen aan. Wij hebben die geaccepteerd en waarderen deze houding. Het getuigd van respect naar de grote winnaar van deze verkiezingen.

 Anders ligt het bij het CDA. Smedes deelt mij, toen ik hem belde mee een dergelijk gesprek niet nodig te vinden want men is in overleg met CU en PvdA en gaan proberen de zittende coalitie voort te zetten. Daarmee een ongeschreven democratische regel negerend. Daar gaan de normen en waarden. Maar let op als het straks in de richting van aan de kant gezette kiezers het CDA goed uitkomt worden de normen en waarden weer pontificaal gehanteerd.

 We begrijpen dat het pijnlijk is dat je nummer twee wordt, maar respectloos de grootste partij aan de kant zetten lijkt simpelweg nergens op en is gewoon onfatsoenlijk. Je zou op zijn minst het gesprek aan hebben kunnen gaan en elkaars argumenten aan kunnen horen. Het getuigd van geen respect naar de winnende partij, de grootste partij in deze raad en zeker van geen respect naar de 1575 kiezers die hun stem op VZ2000 uitbrachten en van wie een aantal hier op de publieke tribune aanwezig is. Deze mensen worden op een onfatsoenlijke wijze weggezet. Geen wonder dat het vertrouwen in de politiek steeds verder daalt en daarmee het opkomstpercentage.

Zo handelt, meneer de voorzitter, de partij van Normen en Waarden.

Omdat na het gesprek met Smedes wel duidelijk was dat de zittende formatie probeert door te gaan hebben wij de PvdA niet meer benaderd. Maar goed ook want we konden lezen dat ook zij toch niet met VZ om de tafel wilden.

 Nu gaan drie partijen die procentueel alle drie in stemmenaantal terug liepen verder. Een coalitie van verliezers. Geheel in strijd met het altijd gepredikte uitgangspunt van het CDA dat men een brede coalitie wilde hebben met een stevige bemensing. Ook daar stapt het CDA nu plotseling vanaf. Het gezegde niets is meer veranderlijk dan de wind kan nu veranderd worden in niets is meer veranderlijk dan het CDA. Met een minimale meerderheid, nota bene met een partij die in zetelaantal gehalveerd is, met een onervaren fractie gaat men een periode in die gekenschetst wordt als zeer zwaar door alle maatregelen die vanuit Den Haag op de gemeenten afkomen. Dat kan allemaal in Grootegast.

Dat getuigd niet van verantwoordelijkheid en visie, dat getuigd van eigenbelang en niets anders.

 Voorzitter wij hebben onze mening naar voren gebracht. Naar betogen van het CDA hoeven wij niet te luisteren. Zij kunnen het immers prima buiten ons om. En verontschuldigingen verwachten wij ook zeker niet van hun kant, dat zullen zij in hun ondoorgrondelijke wijsheid niet bedenken. En mochten ze dat na dit betoog alsnog doen heeft het voor ons geen enkele waarde.

Als je geen respect geeft hoef je dat ook niet te verwachten. Uit de vele reacties die wij de laatste dagen van inwoners van de gemeente en daarbuiten ontvingen blijkt hetzelfde. Het respect verdwijnt.

Natuurlijk zit het CDA hier niet mee. Zij heeft haar eigen belang veilig gesteld. Dat dit naar kiezers toe verregaande consequenties heeft zal hun een zorg zijn.

 Met de excuses aan de partijen die wel met ons om de tafel wilden meneer de voorzitter verzoek ik u vriendelijk de vergadering enkele minuten te schorsen zodat wij met een de genegeerde kiezers rustig de zaal kunnen verlaten.

 Dank u.

Advertisement