VZ2000 wordt VZ Westerkwartier

January 3rd, 2018 by Ytsen No comments »

Vanaf 1 januari 2019 zal VZ2000 overgaan in VZ Westerkwartier. Een lokale partij, de grootste partij in de raad van de gemeente Grootegast, op weg naar een van de grootste in Het Westerkwartier. Een constatering die bevestigd wordt door verkiezingen in andere heringedeelde gemeenten, waar lokale partijen steeds uitstekend uit de bus komen. Lokale politiek weg van Haagse bemoeizucht.

Voor VZ Westerkwartier zoeken wij enthousiaste inwoners van de dorpen die deel gaan uitmaken van de nieuwe gemeente. Hebt u politieke aspiraties, of wilt u meepraten over lokale politiek meldt u dan aan via:

 

Secretariaat VZ Westerkwartier
Het Moor 30, 9822 BJ NIEKERK
of stuur een mail naar: frantina@staldewijk.nl

VZ2000 steunt Groninger Belang.

March 11th, 2015 by admin No comments »

Aan de provinciale Staten verkiezing neemt de nieuwe partij Groninger Belang deel. Dit is een samenvoeging van 16 lokale partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen bijna allemaal gewonnen hebben in stemmen aantal.

Ook VZ2000 heeft zich met maar liefst 5 kandidaten aangemeld bij deze nieuwe partij. Om de belangen van de lokale politiek ook hoger op beter te kunnen behartigen. Met name de belangen van de eigen  inwoners. Daarvoor biedt deze nieuwe partij een uitgelezen kans.

2015-01-31 13.41.14

In een dossier als gaswinning en de daarmee gekoppelde aardbevingen hebben zittende partijen jarenlang niets gedaan. De bevolking in (tot nu toe alleen Oost Groningen) ondervindt hier nu de gevolgen van. Dat er nu ingegrepen moet worden is duidelijk. Groninger Belang wil dat. Aardgasbaten terug naar waar ze vandaan komen. Inwoners schadeloos stellen op een ruimhartige wijze.

Maar er is meer. De herindeling die in veel gemeenten wordt gepromoot is een verkapte bezuinigingh uit het Haagse die de kosten voor de inwoners onhoog gaat jagen en voorzieningen zal laten verdwijnen. Wanneer, gedwongen door bezuinigingen nieuwe gemeenten moeten streven naar bijvoorbeeld 1 sporthal per 10.000 inwoners, wat de norm is, wat betekent dat in de gemeente Grootegast dan voor de andere twee? Worden die gesloten? Groninger Belang vindt dat die beslissing bij de inwoners moet liggen.

Maar Groninger belang vindt meer zie daarvoor op www.groningerbelang.nl

En stem op een van de  5 VZ2000  kandidaten op 18 maart!!!!

Bustour Groninger belang door het Westerkwartier.

March 11th, 2015 by admin No comments »

Zaterdag 28 februari tourt Groninger Belang in een bus uit het busmuseum van Hoogezand door o.a. het Westerkwartier.

Daarbij wordt er gestopt in Zuidhorn (ongeveer 13.00 uur), Grootegast (ongeveer 13.45), Marum (ongeveer 14.30) en Leek (ongeveer 15.15). Een groot deel van de 50 kandidaat statenleden voor Groninger Belang maken dan een wandeling door de centra van de genoemde dorpen.

My beautiful picture

Toespraak tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2014 naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en de wel heel snelle vorming van een nieuwe coalitie in Grootegast.

March 30th, 2014 by admin No comments »

Meneer de voorzitter,

 Als grootste partij doen wij graag de aftrap en nemen daar terloops ook onze reactie in mee over het volgende punt, stand van zaken coalitie besprekingen en coalitieakkoord.

 Met dank aan onze kiezers zitten wij hier nu als 4 mans fractie in deze raad. Maar liefst 28%  van de stemgerechtigden brachten hun stem uit op VZ2000. Daarmee kwam een einde aan de sinds jaar en dag bestaande hegemonie van het CDA in deze gemeente. Voor het eerst in de geschiedenis van het CDA en naar ik meen van de gemeente Grootegast dat deze partij niet meer de grootste is.

 Echter dat is niet te merken aan de houding van het CDA. Nog steeds heeft zij een onterechte arrogantie die hun ingeeft te handelen alsof zij nog steeds bepalen wat er in deze raad gebeurt.

 Die arrogantie van zittende bestuurders hebben wij eerder ervaren namelijk in 2002 toen VZ2000 vanuit het niets met drie zetels in deze raad kwam. Ik herinner mij nog heel goed de eerste vergadering waarin bepaalde verantwoordelijkheden in de raad verdeeld werden. Daar telde VZ2000 toen niet mee en deed men alsof wij niet bestonden.

 Dat werd anders toen bleek dat wij met onze constructieve houding een volwaardige partij waren. Dicht bij de bevolking en positief meedenkend met wat er in deze gemeente gebeurde.

 Dat heeft er onder meer in geresulteerd dat wij in 2006 gezamenlijk met CDA en VVD in de coalitie kwamen. De enige periode in ons bestaan dat de coalitie geheel intact bleef. Daarvoor loosde het CDA een fractievoorzitter en vertrokken twee wethouders en na de coalitie met VZ2000 werd de VVD om merkwaardige redenen aan de kant gezet. Allemaal acties die veel geld hebben gekost geld wat beter aan bijvoorbeeld het kunstgrasveld in Niekerk of MFA Grootegast had kunnen worden. Terwijl daarentegen de coalitie met VZ2000 een flinke besparing opleverde.

 In de hele geschiedenis van de gemeente Grootegast is het altijd de grootste partij geweest die het initiatief nam tot het vormen van een college. Tot 2014. Op onze uitnodigingen reageren alleen VVD en Groen-Links positief. CU stelt zich aanvankelijk terughoudend op. Zij deelt mede in overleg met de partners in de zittende coalitie te zijn en vindt een gesprek niet nodig. Afgelopen zaterdag keert zij op dit standpunt terug en deelt ons tijdens een bezoek mede dat ze niet correct hebben gehandeld en biedt haar verontschuldigingen aan. Wij hebben die geaccepteerd en waarderen deze houding. Het getuigd van respect naar de grote winnaar van deze verkiezingen.

 Anders ligt het bij het CDA. Smedes deelt mij, toen ik hem belde mee een dergelijk gesprek niet nodig te vinden want men is in overleg met CU en PvdA en gaan proberen de zittende coalitie voort te zetten. Daarmee een ongeschreven democratische regel negerend. Daar gaan de normen en waarden. Maar let op als het straks in de richting van aan de kant gezette kiezers het CDA goed uitkomt worden de normen en waarden weer pontificaal gehanteerd.

 We begrijpen dat het pijnlijk is dat je nummer twee wordt, maar respectloos de grootste partij aan de kant zetten lijkt simpelweg nergens op en is gewoon onfatsoenlijk. Je zou op zijn minst het gesprek aan hebben kunnen gaan en elkaars argumenten aan kunnen horen. Het getuigd van geen respect naar de winnende partij, de grootste partij in deze raad en zeker van geen respect naar de 1575 kiezers die hun stem op VZ2000 uitbrachten en van wie een aantal hier op de publieke tribune aanwezig is. Deze mensen worden op een onfatsoenlijke wijze weggezet. Geen wonder dat het vertrouwen in de politiek steeds verder daalt en daarmee het opkomstpercentage.

Zo handelt, meneer de voorzitter, de partij van Normen en Waarden.

Omdat na het gesprek met Smedes wel duidelijk was dat de zittende formatie probeert door te gaan hebben wij de PvdA niet meer benaderd. Maar goed ook want we konden lezen dat ook zij toch niet met VZ om de tafel wilden.

 Nu gaan drie partijen die procentueel alle drie in stemmenaantal terug liepen verder. Een coalitie van verliezers. Geheel in strijd met het altijd gepredikte uitgangspunt van het CDA dat men een brede coalitie wilde hebben met een stevige bemensing. Ook daar stapt het CDA nu plotseling vanaf. Het gezegde niets is meer veranderlijk dan de wind kan nu veranderd worden in niets is meer veranderlijk dan het CDA. Met een minimale meerderheid, nota bene met een partij die in zetelaantal gehalveerd is, met een onervaren fractie gaat men een periode in die gekenschetst wordt als zeer zwaar door alle maatregelen die vanuit Den Haag op de gemeenten afkomen. Dat kan allemaal in Grootegast.

Dat getuigd niet van verantwoordelijkheid en visie, dat getuigd van eigenbelang en niets anders.

 Voorzitter wij hebben onze mening naar voren gebracht. Naar betogen van het CDA hoeven wij niet te luisteren. Zij kunnen het immers prima buiten ons om. En verontschuldigingen verwachten wij ook zeker niet van hun kant, dat zullen zij in hun ondoorgrondelijke wijsheid niet bedenken. En mochten ze dat na dit betoog alsnog doen heeft het voor ons geen enkele waarde.

Als je geen respect geeft hoef je dat ook niet te verwachten. Uit de vele reacties die wij de laatste dagen van inwoners van de gemeente en daarbuiten ontvingen blijkt hetzelfde. Het respect verdwijnt.

Natuurlijk zit het CDA hier niet mee. Zij heeft haar eigen belang veilig gesteld. Dat dit naar kiezers toe verregaande consequenties heeft zal hun een zorg zijn.

 Met de excuses aan de partijen die wel met ons om de tafel wilden meneer de voorzitter verzoek ik u vriendelijk de vergadering enkele minuten te schorsen zodat wij met een de genegeerde kiezers rustig de zaal kunnen verlaten.

 Dank u.

Buurtzorg

March 14th, 2014 by admin No comments »

Het succes van Buurtzorg; kleinschalig
Deze organisatie werd in 2011 en 2012 uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland
Zie: www.buurtzorgnederland.com

buurtzorg

Je kunt ze altijd bereiken, de medewerkers van Buurtzorg. Hun telefoon staat aan, ze kennen elkaars patiënten en ze hebben of nemen de tijd. In de vijf jaar dat ze nu bestaan, inmiddels zijn er driehonderdvijftig vestigingen in Nederland, zijn de klanten steeds tevredener geworden. Hun succes hebben ze te danken aan het simpele uitgangspunt dat je je committeert aan je vak en dus aan de patiënten en dat je zelf verantwoordelijkheid neemt. Dat moet wel want er zijn geen managers bij Buurtzorg.

Als verpleegkundige Aenne Werner op een ochtend bij een bejaard echtpaar binnenkomt om hen te helpen bij het douchen en blijkt dat de vrouw ziek in bed ligt, schakelt Aenne de huisarts in, verschoont het vies geworden bed en komt later die dag nog een keer terug om te zien of alles in orde is. Ze hoeft niet bij te houden hoe lang haar bezoek heft geduurd zoals bij andere thuiszorgorganisaties, nee, ze doet wat zij vindt dat goed is. Oprichter en directeur van Buurtzorg Jos de Blok gelooft in de vakkundigheid en in het beoordelend vermogen van zijn verpleegkundigen. Hij is een man met een missie, hij zou het liefst heel Nederland op deze simpele doeltreffende manier hervormen: het onderwijs, de jeugdzorg, bedrijven. Hij wordt overal uitgenodigd, ministers, kamerleden tot aan de politie toe om zijn boodschap te verkondigen. Soms lijkt het bijna of hij een goeroe is deze onopvallende man die tegelijkertijd enorm fanatiek is. Jos de Blok ontketende met zijn aanpak in ieder geval een revolutie.

JSF

March 13th, 2014 by admin No comments »

jsf-cartoon

PVDA / VVD / CDA stemden de afgelopen periode voor de Joint Strike Fighter (JSF): nog altijd een onzeker en kostbaar project.

jsf-hands

Geld dat in tijd van bezuinigingen extra door de Nederlandse belastingbetaler moet worden opgebracht.

Geld dat ook zal worden bezuinigd op de Nederlandse gemeenten

Geen wonder dat het aantal voedselbanken stijgt!

Decentralisatie en gemeentelijke opschaling

March 5th, 2014 by admin No comments »

DECENTRALISATIE EN GEMEENTELI]KE OPSCHALING

– Maarten Allers –

In de volgende twee bijdragen worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de plannen van het kabinet met betrekking tot de herindeling van de decentrale bestuurslagen. Die plannen houden onder meer in dat provincies worden samengevoegd tot grotere landsdelen en dat gemeenten fuseren. Tegelijkertijd komt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van omvangrijke taken in bijvoorbeeld de jeugdzorg en de AWBZ bij gemeenten te liggen. Econoom Maarten Allers merkt op dat het kabinet wel een cijfermatig einddoel voor ogen heeft, maar geen visie heeft op de vraag die hieraan vooraf gaat: wat verwachten wij eigenlijk van de gemeentelijke bestuurslaag?

Bestuurskundigen Caspar van den Berg en Frits van der Meer wijzen net als Allers op de gebrekkige onderbouwing van de kabinetsplannen. Zij presenteren daarom een liberale visie op het openbaar bestuur: de enabling state.

 

Lees Meer: “Decentralisatie en gemeentelijke opschaling” – Prof. Dr. M.A. Allers

Kansen Lokale Politiek

February 25th, 2014 by admin No comments »

Gezamelijke politieke agenda regionale partijen
Onafhankelijke politiek terug naar de menselijke maat.

vppg_nws_header

In Memoriam

February 19th, 2014 by admin No comments »

IN MEMORIAM ALE VAN KOOTEN

In Memoriam Ale van Kooten

Op 17 januari jl hielden wij onze jaarvergadering in De Steven te Doezum. Ale van Koten vertelde daar over alle activiteiten die hij inmiddels had gedaan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in  maart. 

Zoals bij de voorgaande verkiezingen was zijn inzet geweldig. Sterk was hij in het persoonlijk benaderen en overtuigen van inwoners. Jullie moeten gaan stemmen. En natuurlijk op 

´´De VZ´´.  Ook organiseerde hij diverse malen bijeenkomsten met inwoners van de gemeente die hij op de hoogte bracht van de politieke standpunten van ´´De VZ´´ en onze mogelijkheden om bepaalde zaken ten goede te keren, te veranderen.

Groot was de schok dan ook toen wij hoorden dat Ale zeer onverwacht in het Ziekenhuis was opgenomen met een hersenbloeding. Er werd direct al gezegd dat het er slecht uitzag. Dat bleek het geval. Herstel zou uitblijven en op 31 januari 2014 overleed Ale van Koten in hun eigen huis te Lutjegast. Op 6 februari werd hij begraven op het Hervormde Kerkhof.

VZ2000 mist in hem een van de trouwste leden die heel veel voor de partij heeft betekend.

 

Ale, we missen je!!

Actueel

October 20th, 2013 by Ytsen No comments »
Momenteel wordt er gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.
Hebt u tips bel ons of stuur een mail naar vz2000@wxs.nl