Decentralisatie en gemeentelijke opschaling

March 5th, 2014 by admin Leave a reply »

DECENTRALISATIE EN GEMEENTELI]KE OPSCHALING

– Maarten Allers –

In de volgende twee bijdragen worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de plannen van het kabinet met betrekking tot de herindeling van de decentrale bestuurslagen. Die plannen houden onder meer in dat provincies worden samengevoegd tot grotere landsdelen en dat gemeenten fuseren. Tegelijkertijd komt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van omvangrijke taken in bijvoorbeeld de jeugdzorg en de AWBZ bij gemeenten te liggen. Econoom Maarten Allers merkt op dat het kabinet wel een cijfermatig einddoel voor ogen heeft, maar geen visie heeft op de vraag die hieraan vooraf gaat: wat verwachten wij eigenlijk van de gemeentelijke bestuurslaag?

Bestuurskundigen Caspar van den Berg en Frits van der Meer wijzen net als Allers op de gebrekkige onderbouwing van de kabinetsplannen. Zij presenteren daarom een liberale visie op het openbaar bestuur: de enabling state.

 

Lees Meer: “Decentralisatie en gemeentelijke opschaling” – Prof. Dr. M.A. Allers

Advertisement