VZ2000 steunt Groninger Belang.

March 11th, 2015 by admin Leave a reply »

Aan de provinciale Staten verkiezing neemt de nieuwe partij Groninger Belang deel. Dit is een samenvoeging van 16 lokale partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen bijna allemaal gewonnen hebben in stemmen aantal.

Ook VZ2000 heeft zich met maar liefst 5 kandidaten aangemeld bij deze nieuwe partij. Om de belangen van de lokale politiek ook hoger op beter te kunnen behartigen. Met name de belangen van de eigen  inwoners. Daarvoor biedt deze nieuwe partij een uitgelezen kans.

2015-01-31 13.41.14

In een dossier als gaswinning en de daarmee gekoppelde aardbevingen hebben zittende partijen jarenlang niets gedaan. De bevolking in (tot nu toe alleen Oost Groningen) ondervindt hier nu de gevolgen van. Dat er nu ingegrepen moet worden is duidelijk. Groninger Belang wil dat. Aardgasbaten terug naar waar ze vandaan komen. Inwoners schadeloos stellen op een ruimhartige wijze.

Maar er is meer. De herindeling die in veel gemeenten wordt gepromoot is een verkapte bezuinigingh uit het Haagse die de kosten voor de inwoners onhoog gaat jagen en voorzieningen zal laten verdwijnen. Wanneer, gedwongen door bezuinigingen nieuwe gemeenten moeten streven naar bijvoorbeeld 1 sporthal per 10.000 inwoners, wat de norm is, wat betekent dat in de gemeente Grootegast dan voor de andere twee? Worden die gesloten? Groninger Belang vindt dat die beslissing bij de inwoners moet liggen.

Maar Groninger belang vindt meer zie daarvoor op www.groningerbelang.nl

En stem op een van de  5 VZ2000  kandidaten op 18 maart!!!!

Advertisement