Nieuws

VZ2000 houdt voet bij stuk in Fusie discussie basis scholen.

Op zich is VZ2000 niet tegen op een fusie tussen de scholenkoepels Westerwijs en Penta Primair in het Westerkwartier. Wel heeft VZ2000 steeds kritisch gestaan tegenover de manier waarop de voorstellen richting raad zijn gekomen. Vooral bij de wijze waarop de raad nog invloed heeft op het openbaar onderwijs en de wijze waarop controle op de financiën kan en moet worden uitgeoefend riep grote vraagtekens op.

Volgens de fractie moet je dit voordat de fusie van kracht wordt regelen en niet achteraf. “Toezeggingen die niet schriftelijk bevestigd worden hebben voor ons weinig waarde” zei Harm Beute, die voorafgaand aan een extra raadsvergadering bij het overleg met de schooldirectie aanwezig was. “Eerst alles goed regelen en dan kun je verder. Als inwoner van de gemeente krijg je ook geen bouwvergunning als je van te voren niet alles goed aanlevert. Zodra men aan de aanbevelingen die door een advocaat zijn gedaan, en de wijze waarop de aanstelling van toezichthouders wordt geregeld heeft voldaan, zien wij geen problemen meer”. Maar EERST alles goed regelen. Als dit de handelswijze in de toekomstige gemeente Westerkwartier wordt, beloofd dat nog wat.

Ook wat de gemeente Grootegast betreft is de kogel door de kerk: de fusie van scholenbesturen van Westerwijs (openbaar) en Penta Primair (christelijk) kan toch al per per 1 januari 2018 doorgang vinden.

Om de beoogde fusiedatum te halen moest de gemeenteraad vrijdagmiddag terugkeren van kerstreces. Met moeite lukte het een nipte meerderheid zo vlak voor de jaarwisseling bijeen te krijgen: Slechts acht van de vijftien raadsleden schoven aan. Zeven van de acht raadsleden stemden in met de voorgestelde statuten van de fusieorganisatie.

Protest VZ2000

De raadsfracties van CDA, ChristenUnie, VVD en PvdA stemden voor. Als enige stemde Jan Wessels (GroenLinks) tegen. Opvallend was dat de vier zetels van de lokale partij VZ2000 – de grootste fractie in de raad – leeg bleven. Dit als blijk van openlijk protest tegen de gang van zaken. VZ2000-raadslid Harm Beute woonde een vooroverleg met directeur-bestuurder Gerrit Rotman van Westerwijs dat voorafging aan de raadsvergadering, wél bij.

Unaniem heeft de raad van Grootegast er moeite mee dat de raden uit de vier gemeenten die fusieorganisatie Quadraten straks bestrijkt, nauwelijks invloed hebben op de samenstelling van de Raad van Toezicht van deze organisatie. Volgens de ontwerp-statuten, benoemen de raden twee van de vijf RvT-leden. Dit op voordracht van Quadraten. Grootegast ziet de kandidaatstelling als bevoegdheid van de gemeenten.

Niet strijdig

Grootegast riep eerder de hulp in van advocaat Hans Klopstra uit Stadskanaal. Hij concludeerde dat de ontwerp-statuten strijdig zijn met de wet. Een juridische onderwijsspecialist die daarna werd geraadpleegd, ziet geen strijdigheden met de wet. Toch wil Grootegast meer invloed. Haar argumenten hiervoor brengt zij in bij in het herindelingsoverleg met Marum, Leek en Zuidhorn.

DVHN.NL