Kandidaten

Lijst van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

1. Ytsen van der Velde

Opende

Gemeentelijke herindeling is een door de Rijksoverheid bedachte manier om het miljardentekort af te wimpelen op de inwoners.
2. Harm Beute

Lutjegast

 Gemeentelijke herindeling leidt vroeg of laat tot het verdwijnen van voorzieningen. De norm is per 10.500 inwoners één sporthal. In Grootegast (12.000 inwoners) zijn er 3 sporthallen.
3. Geert de Jong

Opende

 Geen woorden maar daden.
4. Anneke Westerhof

Niekerk

anneke Wij willen de burger meer inbreng geven in onze samenleving.
Er wordt niet voor ons gedacht vanuit Den Haag. (Lokale problemen vraagt om lokale politiek)
5. Frantina Kiekebeld – van der Knaap

Niekerk

De gemeente is een dienstverlener en moet soepel meedenken met inwoners. Geen houding van ‘dit kan niet’, maar ‘hoe kunnen wij helpen uw plannen te realiseren’. De gemeente in dienst van de burger.
6. Anne Jan Hazenberg

Opende

De leefbaarheid op het platteland moet worden bevorderd. Onder meer via het opzetten van energiecoöperaties in de dorpen.
7. Gert van Dellen

Lutjegast

gert Initiatieven uit de dorpen moet door de gemeente ondersteund worden. Dergelijke initiatieven kunnen tot prachtige projecten leiden. Zie het nieuwe dorpshuis in Lutjegast.
8. Greetje van der Mei

Opende

greetje  VZ voor VEILIGHEID!! en Zorg.
9. Ronny Drost

Kornhorn

ronny  VZ2000 zet zich in voor het realiseren van een nieuw MFA in Kornhorn.
10. Reinier Broekema

Opende

reinier Om kosten te sparen moet de gemeente op een veilige en verstandige manier gebruik maken van internet. Daardoor kunnen minder ambtenaren hetzelfde werk blijven doen. Voor niet internetters moet een aanvullende mogelijkheden gemaakt worden.
11. Bianca Hazenberg

Doezum

bianca De gemeentelijke diensten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn, laagdrempelig en ook na werktijden bereikbaar. Bijvoorbeeld geopend op een avond.
12. Boudewijn Rootinck

Oldekerk

boudewijn VZ2000 staat voor een soepel ruimtelijk beleid ook voor agrariërs.
13. Robert Rienks

Oldekerk

robert Geen achterkamertjespolitiek maar open discussies via platforms op internet. Burgerforum op www.grootegast.nl
14. Eije Westerhof

Niekerk

eije Gemeente kan van de burger informatie, meningen en medewerking verwachten; de burger wil daar wel wat voor terug: een flexibele gemeente die met hem meedenkt.
15. Siemon Terpstra

Opende

siemon Wat kan samenwerking tot een goed resultaat leiden. Zie het samenwerken met de gemeente Groningen bij het beoordelen van bouwaanvragen. Het is voordeliger dan voorheen en werkt voor bouwers efficiënter.
16. Lammert Tel

Peebos

lammert Om meer woningbouw in het Roblespark te krijgen moet er creatiever promotie gevoerd worden.
17. Hemke Scheeringa

Faan

hemke Mogelijkheden tot legaliseren van al jaren bestaande niet geregistreerde bebouwing moeten, wanneer de omgeving daar geen problemen mee heeft, soepel worden behandeld.
18. Derkje van Kooten

Niekerk

derkje Het wegvallen van de bibliotheken in Niekerk en Opende is een flinke aderlating die geen positieve invloed heeft op de taal ontwikkeling van jonge kinderen. In samenwerking met Biblionet moet gezocht worden naar betere bibliotheek faciliteiten op school.
19. Fokje van Koten – de Vries

Lutjegast

fokje Zorgen voor goed toegankelijk trottoirs en straten vooral met het oog op rolstoelgebruikers en scootmobielen.
20. Rikus Hovinga

Kornhorn

rikus VZ2000 staat voor zorg. Zeker wanneer je ouder wordt en zorg nodig hebt dient de overheid haar verantwoordelijkheid te kennen.
21. Dirk Broekema

Grootegast

dirk Ouderen die thuis willen blijven wonen en hulp van kinderen of familie kunnen krijgen moeten niet gehinderd worden in de woonvoorziening voor deze hulpverleners. VZ2000 pleit voor een soepel beleid ten aanzien van zogenaamde kangoeroewoningen.